ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม

เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลหินโงม อำเภอเมือง

จังหวัดหนองคาย 43000

โทรศัพท์ : 042-013026
  โทรสาร : 042-013027

LINE : @136elcvj

อีเมล admin@hinngom.go.th

Share on Line
Share on Pinterest