กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ โดยมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนหินโงมวิทยาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ โดยมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนหินโงมวิทยาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

ในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2564

                  องค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ โดยมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนหินโงมวิทยาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Share on Line
Share on Pinterest