กิจกรรมการส่งมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็น

กิจกรรมการส่งมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็น

 

วันที่  17  พ.ย.  2564   

         องค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม เป็นตัวแทนส่งมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย 

Share on Line
Share on Pinterest