กิจกรรม การออกรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ (รายใหม่)

กิจกรรม การออกรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ (รายใหม่)

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม ออกรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ(รายใหม่) ทั้ง 8 หมู่บ้าน ในระหว่างวันที่ 18 - 26 ต.ค. 2564 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง

Share on Line
Share on Pinterest