ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม อำเภอหนองคาย จังหวัดหนองคาย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม

Share on Line
Share on Pinterest